Våre kunder er småbedrifter innen de fleste næringer

 • Konsulenter
 • Handel
 • Industri
 • Håndtverkere
 • Transport
 • Investeringsselskap
 • Telekommunikasjon
 • Entreprenører

Våre tjenester:

Firmaetablering

 • Budsjettering (resultat- likviditet- )
 • Selvkostkalkyle og bidragsanalyse
 • Utarbeide regnskapssystem / -rutiner

Regnskap 

 

 • Automatisert regnskapsrutine
 • Bokføre
 • Fakturere
 • Betale
 • Rapportere
 • Årsregnskap
 • Skattemelding

Lønn 

 

 • Avlønning
 • Innberetning
 • Terminoppgaver
 • A-melding

Inkasso