Våre kunder er småbedrifter innen de fleste næringer

 • Konsulenter
 • Handel
 • Industri
 • Håndtverkere
 • Transport
 • Investeringsselskap
 • Telekommunikasjon
 • Entreprenører

Våre tjenester:

Firmaetablering

Rådgivning Handlingsplan Budsjettering (resultat- likviditet- ) Selvkostkalkyle og bidragsanalyse Utarbeide regnskapssystem / -rutiner

 • Handlingsplan
 • Budsjettering (resultat- likviditet- )
 • Selvkostkalkyle og bidragsanalyse
 • Utarbeide regnskapssystem / -rutiner
Regnskap Automatisert regnskapsrutine Bokføre Fakturere Betale Rapportere Årsregnskap Skattemelding


 • Automatisert regnskapsrutine
 • Bokføre
 • Fakturere
 • Betale
 • Rapportere
 • Årsregnskap
 • Skattemelding
Lønn Avlønning Innberetning Terminoppgaver A-melding


 • Avlønning
 • Innberetning
 • Terminoppgaver
 • A-melding

Inkasso