Forretningsutvikling

 • Firmaetablering
 • Budsjettering (resultat- likviditet- )
 • Selvkostkalkyle og bidragsanalyse
 • Utarbeide regnskapssystem / -rutiner

Regnskap 

 • Automatisert regnskapsrutine
 • Bokføre
 • Fakturere
 • Betale
 • Rapportere
 • Årsregnskap
 • Skattemelding

HR-administrasjon 

 • Rådgivning ved rekruttering
 • Rådgivning knyttet til oppstart og avslutning av arbeidsforhold
 • Rådgivning og bistand til lønnsforhandlinger
 • Etablering av personalhåndbok
 • Refusjoner fra NAV
 • Administrere OTP
 • Reiseregninger og utlegg

Lønn 

 • Avlønning
 • Innberetning
 • Terminoppgaver
 • A-melding