Våre fagsystemer:

24SevenOffice

 • Regnskap
 • Fakturering
 • Prosjekt
 • Remittering

DI - Business

 • Regnskap
 • Fakturering
 • Prosjekt
 • Remittering

Nettlønn

 • Lønnsavregning
 • Lønnsinnberetning
 • Lønnsstatistikk
 • A-melding

Total Årsoppgjør, Budsjett og Periode

 • Årsregnskap
 • Selvangivelse m/næringsoppgave mm.
 • Aksjebok
 • Resultat- og likviditetsbudsjett
 • Perioderapportering