Våre kunder er småbedrifter innen de fleste næringer.

 • Håndverkere
 • Handel
 • Industri
 • Transport
 • Investeringsselskap
 • Telekommunikasjon
 • Entreprenører

Våre tjenester:

 • Firmaetablering
 • Rådgivning
  • Handlingsplan
  • Budsjettering (resultat- likviditet- )
  • Selvkostkalkyle og bidragsanalyse
  • Utarbeide regnskapssystem / -rutiner
 • Regnskap
  • Automatisert regnskapsrutine
  • Bokføre
  • Fakturere
  • Betale
  • Rapportere
  • Årsregnskap
  • Skattemelding
 • Lønn
  • Avlønning
  • Innberetning
  • Terminoppgaver
  • A-melding
 • Inkasso